Videomiestnosť

Kliknite na odkaz nižšie a otvorí sa stránka. 

Nastavenie jazyka:

Vpravo hore je ikonka, vyzerá ako kvetinka – kliknete na ňu a objaví sa ponuka kde kliknete na MORE, objaví sa jazyk kde si vyberiete CZECH. 

Kameru a mikrofón treba povoliť. 

Ako sa dostať do miestnosti: 

Do kolónky „začít videohovor“ zadajte – SSB
Kliknete na „začít“ a ste vo videomiestnosti.