Medzinárodná konferencia_70. výročie príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR_31.5.2019