Kvíz

Téma kvízu:

Príchod Slovákov na Dolnú zem a slovenské školstvo

Dostupná literatúra, v ktorej nájdete odpovede:

Naši v Bulharsku (autor Ján Michalko)

Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku

(ročenka 2016)

Podmienky súťaže:

  1. Formulár je potrebné odoslať do 31. 5. 2021 do 20:00 hod.;
  2. Po vyhodnotení výsledkov bude vyhlásený víťaz najneskôr do 7 dní od uzávierky súťaže;
  3. Víťazom sa stáva ten, kto získa minimálne 18 bodov;
  4. V prípade nerozhodného výsledku rozhodne rýchlosť vyplnenia kvízového formulára (nie dátum zaslania);
  5. Víťaz získa knižnú cenu a diplom

Príjemnú zábavu a držíme palce!