Aktuálne informácie

LITerárna súťaž dolnozemské zlaté pero

Nové Číslo

2/2019

2 %

Milí krajania,

aj tento rok môžete darovať Spolku 2 % z daní.

Všetkým ďakujeme za podporu !

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Vyhlasenie_SSB

Kalendár podujatí

Tradície

! ZMENA TERMÍNU  v Kalabe na Zámockej ulici v Bratislave – ťahanie „rejteša“.

Divadelníci z Nadlaku

! ZMENA TERMÍNU !Starý zaľúbenec.

Posedenie v Skalici

Dňa 25. 4. 2020 (sobota) o 13:00, Zborový dom ECAV Skalica.

Detské predstavenie

Dňa 11. 9. 2020 (piatok) DK Dúbravka – Spievankovo.

Kalendár podujatí - pripravujeme

Výlet loďou do Čuňova

 

Zájazd do Jevišovky

! ZMENA TERMÍNU ! – rok 2021

Kontaktujte nás

Adresa

Radničné námestie 9
821 05 Bratislava
IČO: 30 810 396
DIČ: 2021972601 
 

Telefón

+421 907 772 130

Bankové spojenie

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2781 8489

Email

spolokssb@gmail.com

Jazyk

slovenčina bulharčina angličtina francúzština portugalčina