Členovia výboru

Ing. Katarína Koňariková, PhD.

Predsedníčka

Katarína Koňariková, rod. Koláriková je predsedníčkou od roku 2018. Zároveň je aj členkou Spolku slovenských spisovateľov. Jej starí rodičia Anna Ferková rod. Kováčová, Michal Ferkov a Zuzana Koláriková rod. Sýkorová sa narodili v Gornej Mitropolii a starý otec Adam Kolárik pochádzal z Podemu.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2018.

spolokssb@gmail.com

+421 907 772 130

doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc.

Čestný predseda

Čestný predseda Štefan Zelenák je zakladateľom Spolku Slovákov z Bulharska a jeho prvým predsedom.

Štefan Červenák

Čestný predseda

Narodil sa v Gornej Mitropoliji.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 1992 a od roku 2004 do 2018 bol predsedom Spolku.

Mgr. Magda Antalíková

Narodila sa v ČSR (aj so sestrou Lijanou). Pochádza zo zmiešaneho manželstva, mamička Cvetana bola z Belej Slatiny okres Vraca, otec Štefan Rusnák vyrástol v Gornej Mitropoliji. Ako 24-ročný v roku 1945 prišiel spolu s mamičkou do ČSR. 

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2018. 

Betka Folťanová

Hospodárka

Narodila sa v Gornej Mitropoliji. Rodičia Ján Lavrovič a Alžbeta rod. Záhorcová pochádzajú z Gornej Mitropolije. Starí rodičia Ján Lavrovič  a Alžbeta rod. Grófová, Martin Záhorec  a Alžbeta rod. Marková žili do roku 1949 v Gornej Mitropoliji. V  roku 1949 prišli do ČSR na Moravu (Hrabětice) a neskoršie do Jevišovky. V roku 1951 prišli do Bratislavy.  

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2003 a zastáva funkciu hospodárky.

Ing. Paľko Hekel

Otec Juraj Hekel pochádza z Brašljanice a mama Anna rodená Mikulášová pochádza z Podemu.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2000.

Anna Koláriková, rod. Ferková

Tajomníčka

Narodila sa v Bratislave. Otec Pavol Jančík a mama Katarína Jančíková, rod. Kováčová sa narodili v Gornej Mitropoliji.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 1999 a vykonáva funkciu tajomníčky.

DSC01351

Anna Jánošíková

Narodila sa v Trnave, mama Mária Ušáková rod. Havranová a otec Ján Ušák pochádzali z Brašljanice.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2005 a pokrýva aktivity Spolku v Trnave.

Lydka Kozmelová

Narodila sa vo Valticiach na Morave. Za slobodna sa volala Vagová. Mama, Anna Vagová, rod. Supeková pochádza z Brašljanice a jej otec Ján Vago pochádzal z Podemu.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2018.

Zuzana Tichá rod. Mičudová

 

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2023.

PaedDr. Darinka Voleková rod. Gubíková

Rodičia sú Slováci narodení v Bulharsku. Otec v Podeme, mama v Brašljanici.

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2003 a pokrýva aktivity  Spolku v Trnave.

„Je mi cťou pracovať pre tento Spolok.“

Martin Štrbka

Bc. Marianna Kráľovičová rod. Kubovičová

Vo výbore Spolku pracuje od roku 2023.