• osveta

    Krajania v Bulharsku v literárnej tvorbe Márie Topoľskej

    Krajania v Bulharsku v literárnej tvorbe Márie Topoľskej Kľúčovú úlohu medzi Slovákmi na Dolnej zemi všeobecne a v Bulharsku osobitne mali učitelia, ktorí svojou obetavosťou prispeli k záchrane tejto odlomenej haluze nášho národa. Medzi učiteľmi pôsobiacimi medzi našimi krajanmi v severnom Bulharsku bolo veľa takých, na ktorých si naši rodáci dodnes s úctou spomínajú. To sú tí učitelia, ktorí svoje pôsobenie medzi žiakmi nepovažovali len za svoje občianske povolanie, ale ho pociťovali predovšetkým ako svoje poslanie. Keď sa zídu viacerí krajania, medzi rečou si nikdy  nezabudnú  spomenúť na kazateľov a učiteľov, ktorí svojim pôsobením zanechali trvalú stopu v spomienkach dosiaľ žijúcich krajanov. Jednou z nich je aj „naša pani učiteľka“ Mária Topoľská, rodená Kučerová, ktorá medzi nami pôsobila dlhých jedenásť rokov. Keď…