O nás

Štefan Zelenák (na fotke v strede) zvolal na stretnutie do reštaurácie Šteinovho pivovaru v Bratislave niekoľko známych J. Ďuriša, J. Kocka, O. Hanko, O. Šproch) a predložil im návrh na zorganizovanie stretnutia krajanov. Od nápadu k činom, ako to už u Dolnozemských Slovákov chodí, neprešlo veľa času. Už 2. 6. 1989 v Osvetovom stredisku na Kramároch v Bratislave sa zišlo vyše 260 krajanov. Účastníci tohto stretnutia dodnes spomínajú na slávnostný ráz večera, na emočne stretnutia, rozhovory, spomienky a nové predsavzatia. Už aj na prvom našom stretnutí sme medzi sebou privítali učiteľov a kňazov, ktorí sa významnou mierou podieľali na uchovaní národnej identity našich krajanov v Bulharsku. Spomeniem aspoň niektoré mená: Mária Topoľská, Ida Kuklišová, Anna Ambrušová-Šebestová, Zuzana Ďuricová-Sochová, Mária Osuská, Martin Petrák, Ján Mikuláš, Ondrej Ilavský, z farárov Mikuláš Mitaľ a Alexander Lichner. Na každoročných stretnutiach organizátori zabezpečujú hodnotný kultúrny program, vysokú spoločenskú atmosféru a príjemnú náladu.

V roku 1990 Štefan Zelenák predložil niekoľkým krajanom návrh na založenie krajanského spolku. Nápad sa stretol s pozitívnym ohlasom a už v tom istom roku bol Spolok Slovákov z Bulharska založený a schválený orgánmi ministerstva vnútra SR.