Ako sa stať členom

V prípade záujmu stať sa členom Spolku Slovákov z Bulharska je potrebné vyplniť prihlášku (Prihláška za člena SSB) a zaslať ju na elektronickú adresu: spolokssb@gmail.com, prípadne poštovú adresu: Radničné námestie 9, 821 05 Bratislava.

Členský príspevok je stanovený 5 euro / kalendárny rok / člen.

Uhradiť  príspevok môžete:
1. pri osobnom stretnutí v rámci akcií organizovaných Spolkom (aj za viac členov)
alebo
2. bankovým prevodom (aj za viac členov):
Suma:          5 eur
IBAN:          SK32 1100 0000 0026 2781 8489
Variabilný symbol: rok
Informácia pre príjemcu: členské, rok, meno a priezvisko odosielateľa(ľov)