Články

Medzinárodná konferencia 2019

Dňa 31. 5. 2019 sa v Mestskej knižnici v Bratislave na Kapucínskej 1 konala medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia príchodu Slovákov z Bulharska do ČSR, ktorej ústrednou myšlienkou bola adaptácia presídlencov na Slovensku. Konferencia bola financovaná z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a výstupom celej konferencie je Zborník, ktorý bude k dispozícii na našom tradičnom každoročnom krajanskom stretnutí v októbri.

V prvom bloku prednášok sme si vypočuli prednášku prof. PhDr. Jána Botíka, DrSc. s názvom Reemigrácia ako program a problém národného štátu, predsedu Slovákov z Juhoslávie PhDr. Samuela Jovankoviča – Spolok Slovákov z Juhoslávie v rokoch 1945 – 1949 a manažéra Krajanského centra umenia Slovákov v zahraničí „Kalab“ Mgr. Vladimíra Dolinaya – Migračné vlny v strednej Európe a ich dôsledky v 21. storočí.

 V druhom bloku prednášok nám PhDr. Zuzana Drugová, externá spolupracovníčka Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, odprednášala príspevok s názvom Prezentácia folklóru dolnozemských Slovákov ako forma ich identifikácie na Slovensku, doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.,  riaditeľ Ústavu etnológie na Filozofickej fakulte, Univerzity Karlovej v Prahe a  Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D., ktorá sa venuje česko-bulharskej krajanskej problematike s dôrazom na jedinú českú obec v Bulharsku – Vojvodovo, predniesli tému Vojvodovští Češi a Slováci: konstrukce a rekonstrukce identit. Ing. Martin Mikuláš, bývalý dlhoročný člen Výboru Spolku Slovákov z Bulharsku odprezentoval príspevok s názvom Ako som sa dostal do krajiny môjho pôvodu (adaptácia po príchode a Slovensko).

V tretej, záverečnej časti konferencie prednášala PhDr. Dana Bittnerová, CSc., z Karlovej Univerzity v Prahe, Fakulty humanitních studií a Ing. Pavel Hekel, člen Výboru Spolku Slovákov z Bulharska.

Na konferencii sa zúčastnilo 41 ľudí, vrátane predsedu Spolku Slovákov z Rumunska a zástupcov Spolku Slovákov z Maďarska, ktorí tiež prispeli do diskusie na záver konferencie.

Spomínaný Zborník je rozdelený do dvoch veľkých kapitol – PRÍSPEVKY PREDNÁŠAJÚCICH a PRÍSPEVKY PAMÄTNÍKOV (MUDr. Štefan Adamík, Mgr. Magda Antalíková, Jaroslav Fodor, Miluše Langová, Michal Jančík, Dr. Pavel Rozkoš a ThDr. Peter Švehla). Okrem textov obsahuje aj výnimočný foto-dokumentačný materiál.

Ďakujem prednášajúcim a prispievateľom, ako ak všetkým zúčastneným a dúfam, že celé podutie bolo prínosné nielen z vedeckého hľadiska.

 

Katka Koňariková

predsedníčka SSB

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *