školstvo

Mária Matějovská

Mária Matějovská (1896 – 1980)

Mária Matějovská zaujala v živote Slovákov v Bulharsku výnimočné miesto. Predovšetkým tým, že sa stala prvou odborne vzdelanou učiteľkou, ktorá začala pôsobiť v tomto prostredí po takmer štyridsiatich rokoch od usadenia sa prvých Slovákov v okolí Plevna.

Mária Matějovská sa narodila v roku 1896 v malej podhorskej dedinke Žežice v Čechách. Vyrastala v mnohočlennej rodine, v ktorej bolo 8 detí a okolo stola sedávalo 13 ľudí. Skromné rodinné pomery zrejme spôsobili, že k splneniu najväčšej životnej túžby Márie Matějovskej – byť učiteľkou – jej dopomohla teta, najmladšia matkina sestra. Ako 14-ročná odišla na štúdiá do Prahy, kde v roku 1915 zmaturovala s výborných prospechom na učiteľskom ústave. V tom istom roku sa vrátila na rodnú Šumavu, kde začala učiť najprv v Jindřichoviciach, neskôr aj vo Veckoviciach, v Týnci a v Klatovách. Odtiaľ ju, po vzniku Československej republiky, radca Ministerstva školstva Karol Kálal povolal na Slovensko, ktoré – ako sama píše – „stalo s mojím domovom a slovenský ľud mojou láskou na celý život“.  V roku 1923 ju Ministerstvo školstva vyslalo do Bulharska, kde začala pôsobiť ako učiteľka na slovenskej škole v Gornej Mitropolji.

Po dvoch školských rokoch pôsobenia v Gornej Mitropolji sa Mária Matějovská vrátila z Bulharska späť do Československa. Pôsobila v Bratislave ako učiteľka na cvičnej škole pri Učiteľskom ústave na Lazaretskej ulici. Aby mohla učiť aj na uvedenom ústave, doplnila si svoju kvalifikáciu štúdiom na Vysokej škole pedagogickej v Brne. V roku 1937 bola poverená správou novozaloženého francúzskeho gymnázia v Bratislave. Koncom roku 1938, pod tlakom politických nariadení vtedajšieho režimu, Mária Matějovská bola nútená vysťahovať sa zo Slovenska. Usadila sa v Brne, kde pôsobila ako učiteľka. Po odchode do dôchodku v roku 1960 venovala sa osvetovej činnosti.

Mária Matějovská sa dožila požehnaného veku – 84 rokov. Doopatrovala ju sestra Jožina, ktorá bola jej spoločníčkou aj počas pôsobenia v Gornej Mitropolji. Zomrela 26. apríla 1980 v Postřelmově pri Šumperku. Vďačne spomíname aj my na činorodý a zmysluplný život našej pani učiteľky Márie Matějovskej.  

Ján Botík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *