Internetová televízia

POD TORNÁCOM

Virozumievanie

Virozumievanie - dávať na vedomie, informovať
Relácia sa venuje historickým a kultúrnym aspektom života Slovákov na Dolnej zemi, ich zvykom a tradíciám.

Poviedačky

Poviedačky - rečou dať na vedomie, povedať
V tejto relácii vám budeme prinášať repotáže z našich stretnutí a podujatí, ale aj rozhovory s účastníkmi.

Poluďienok

Poluďienok - obed
Relácia sa venuje jedlám, ktoré si naši krajania priniesli z Dolnej zeme.

Človečia tuoňa

Človečia tuoňa - ľudský tieň
Tu sa venujeme rozhovorom s našimi pamätníkmi.

Keľavníčkovia

Keľavný - šikovný
Relácia je určená pre našich najmenších krajanov.