Zoznam titulov pod „S“

Samozrejmosti

Anna Chisa

Ivan Krasko, Nadlak 2012

Počet strán 115

Rozmer 113 x 190

SEAVC v Srbsku

Beograd 2016

Počet strán 170

Rozmer 148 x 209

Jazyk v slovenčine a srbochorváčtine

Selektívna bibliografia Miroslava Benku

Božena Bažíková

Nový Sad 2016

Počet strán 416

Rozmer 164 x 239

Senianski Markovci v Kovačici

Ján Marko

Nový Sad-Kovačica 1997

Počet strán 169

Rozmer 163 x 234

Slávni Slováci sveta

Laco Zrubec

Počet strán 220

Rozmer 150 x 213

Slováci a slovakistika v Bulharsku

Sofia 2009

Počet strán 319

Rozmer 140 x 205

Jazyk v slovenčine a bulharčine

Poznámka: Zborník venovaný 60. výročiu reemigrácie Slovákov a 30. výročiu slovakistiky 

Slováci v Chorvátsku – minulosť a prítomnosť

Andrea Jančárová

Dom zahraničných Slovákov Bratislava

Počet strán 112

Rozmer 147 x 205

Poznámka: Zborník materiálov z odborného seminára, Bratislava 3.12.1999

Slováci v Iloku

Andrej Kuric

Ilok 2002

Počet strán 136

Rozmer 150 x 210

Slováci v Maďarsku

Eva Balážová, Genovéva Grácová

Matica slovenská 1994

Počet strán 402

Rozmer 145 x 205

Jazyk v slovenčine, nemčine, maďarčine a angličtine

Poznámka: Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 30.9.-2.10.1992 v Bratislave

Slováci v Podunajských Biskupiciach

Miroslav Brabenec, Peter Bobula

Miestny odbor MS v Podunajských Biskupiciach

Počet strán 88

Rozmer 145 x 200

Slováci v zahraničí 6

František Bielik , Claude Baláž

Matica slovenská

Počet strán 228

Rozmer 170 x 240

Slováci v zahraničí 10

František Bielik , Claude Baláž

Matica slovenská

Počet strán 169

Rozmer 170 x 240

Slováci v zahraničí 20

Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová

Matica slovenská 2003

Počet strán 134

Rozmer 145 x 205

Slováci v zahraničí 21

Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová

Matica slovenská 2004

Počet strán 153

Rozmer 145 x 205

Slováci v zahraničí 22

Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová

Matica slovenská 2005

Počet strán 124

Rozmer 145 x 205

Slováci v zahraničí 23

František Bielik , Claude Baláž

Matica slovenská 2006

Počet strán 136

Rozmer 145 x 205

Slováci v zahraničí 24

MAŤ VOLÁ II.

František Bielik , Claude Baláž

Matica slovenská 2006

Počet strán 303

Rozmer 145 x 205

Poznámka: spolupráca so Štefanom Zelenákom

Slováci v zahraničí 25

Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová

Matica slovenská 2003

Počet strán 231

Rozmer 145 x 205

Slováci v zahraničí 27

Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová

Matica slovenská 2010

Počet strán 210

Rozmer 145 x 205

Poznámka: venované roku kresťanskej kultúry

Slováci v zahraničí 28

Stanislav Bajaník, Viera Denďúrová-Tapalagová

Matica slovenská 2011

Počet strán 315

Rozmer 145 x 205

Slováci v Bulharsku

Ján Botík

Počet strán 80

Rozmer 225 x 220

Slováci v argentínskom Chacu

Ján  Botík

Bratislava 2002

Počet strán 300

Rozmer 210 x 295

Slováci vo Vojvodine

Ján Botík

Nový Sad 2016

Počet strán 270

Rozmer 230 x 280

Slováci vo svete 1.

Ján Sirácky a kol.

Matica slovenská

Počet strán 300

Rozmer 208 x 245

Slováci vo svete 2.

František Bielik a kol.

Matica slovenská 1980

Počet strán 316

Rozmer 208 x 245

Poznámka: venované roku kresťanskej kultúry

Slovacica miscellanea

Dagmar Mária Anoca

Ivan Krasko, Nadlak 2012

Počet strán 157

Rozmer 145 x 205

Slovakistický zborník 1_2006

Slovakistický zborník 2_2007

Slovakistický zborník 3_2008

Slovakistický zborník 5_2009

Nový Sad 

Počet strán 110 – 200

Rozmer 165 x 235

Slovenčina v jazykovej enkláve

Mária Myjavcová

Nadlak 2001

Počet strán 222

Rozmer 170 x 240

Poznámka: venované roku kresťanskej kultúry

Slovenčina v menšinovom prostredí

Békešská Čaba 2008

Počet strán 645

Rozmer 167 x 237

Poznámka: štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie VÚ Slovákov v Maďarsku

Slovenčina v menšinovom prostredí

Békešská Čaba 2004

Počet strán 451

Rozmer 167 x 237

Poznámka: Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚ Slovákov v Maďarsku

Slovenská Amerika

Ľubica Bartalská, Johm A. Holy, Juraj Chlpík, Ivan Reguli

Počet strán 113

Rozmer 220 x 315

Jazyk v slovenčine a angličtine

Slovenská hudba vo Vojvodine 2012

Nový Sad 2012

Počet strán 129

Rozmer 140 x 200

Poznámka: Zborník prác 8. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad 24.11.2012

Slovenská literatúra v Rumunsku

Dagmar Mária ANOCA

Ivan Krasko, Nadlak 2010

Počet strán 319

Rozmer 144 x 205

Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku

Gordana Blagojevicová

Kovačica 2018

Počet strán 35

Rozmer 170 x 210

Slovenské ľudové dolnozemské piesne v Rumunsku

Martin Hargaš

Ivan Krasko, Nadlak 1998

Počet strán 165

Rozmer 150 x 210

Slovenské ľudové tance

Mária Miškovicová

Matica slovenská v Srbsku

Počet strán 56

Rozmer 144 x 204

Slovenské národné slávnosti

Ján Babiak

Báčsky Petrovec, 2006

Počet strán 608

Rozmer 150 x 210

Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí

Juraj Dušan Vanko

Ivan Krasko, Nadlak 2015

Počet strán 355

Rozmer 144 x 204

Slovenskí evanjelici v zahraničí

Rudolf Koštial

Vyd. Osveta

Počet strán 202

Rozmer 145 x 205

Slovenská Dolná zem

Ján Botík

Ivan Krasko, Nadlak 

Počet strán 191

Rozmer 145 x 205

Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí

Anna Kováčová, Alžbeta Uhrinová

Békešská Čaba 2013

Počet strán 378

Rozmer 164 x 234

Slovenský jazyk v Maďarsku I.

Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková

Békešská Čaba 2008

Počet strán 353

Rozmer 154 x 230

Jazyk v slovenčine a maďarčine

Slovenský jazyk v Maďarsku II.

Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková

Békešská Čaba 2008

Počet strán 386

Rozmer 154 x 230

Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše

Vydavateľstvo SAV 1984

Počet strán 118

Rozmer 164 x 238

Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme

ESA Bratislava 1994

Počet strán 79

Rozmer 135 x 205

Slovenčina v praxi

Michal Týr

Nový Sad 2004

Počet strán 113

Rozmer 167 x 234

Spevy dolnozemských Slovákov v kontexte hudobného folklóru stredného Slovenska

Miroslav Brna, Alexander Móži

Ivan Krasko, ESA/Nadlak, Bratislava 2003

Počet strán 297

Rozmer 125 x 195

Spevy našich Slovákov

Békešská Čaba 2004

Počet strán 498

Rozmer 167 x 240

Jazyk v slovenčina a maďarčine

Poznámka: Výber zo zbierky Ondreja Krupu

Spolkografia

Srbsko, 2005

Počet strán 156

Rozmer 195 x 195

Spomienky

Ján Dorča

Báčsky Petrovec 2013

Počet strán 176

Rozmer 140 x 205

Spomínanie medzi bytím a zabúdaním

Michal Babiak

Ivan Krasko, Nadlak, 2009

Počet strán 297

Rozmer 120 x 190

Stara Pazova

Branko Oreščanin

Nový Sad

Počet strán 144

Rozmer 240 x 215

Jazyk srbsky, slovensky, nemeck, anglicky

Stara Pazova 1770-1970

Obzor Nový Sad 1972

Počet strán 478

Rozmer 175 x 249

Stretnutie s minulosťou

Viera Benková

Nový Sad 2007

Počet strán 150

Rozmer 165 x 235

Studienky

Viera Benková

Matica slovenská v Srbsku 2014

Počet strán 151

Rozmer 154 x 234

Súčasná slovenská jazyková situácia v Maďarsku

Alžbeta Uhrinová

Ivan Krasko, Nadlak 2011

Počet strán 158

Rozmer 145 x 205

Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku

Patrik Šenkár

Ivan Krasko, Nadlak 2016

Počet strán 221

Rozmer 145 x 205

Svadba bihorských Slovákov

Gejza Rončák

Ivan Krasko, Nadlak 2005

Počet strán 117

Rozmer 150 x 210

Svadobné vinše Slovákov na Dolnej zemi

Jarmila Gerbocová

Ivan Krasko/ESA-Nadlak/Bratislava

Počet strán 342

Rozmer 125 x 195

Svedectvá slovenského dolnozemského bytia

Ivan Krasko, Nadlak 2012

Počet strán 314

Rozmer 164 x 233

Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy

Ivan Krasko, Nadlak 2011

Počet strán 155

Rozmer 160 x 230

Poznámka: Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, Nadlak 18.-19.marca 2011