Zoznam titulov pod „K“

Kalendárne obyčaje I.

Kalendárne obyčaje II.

Kalendárne obyčaje III.

Békešská Čaba 1996, 1997, 1998

Ondrej Krupa

Počet strán 312- 357

Rozmer 169 x 232

Poznámka: Jeseň, predvianočné obdobie; Vianoce, Nový rok, Tri krále; Predjarie, jar, leto, dni v týždni

Keď vzlietol sokol petrovský

Ján Babiak

Kultúra Báčsky Petrovec 2001

Počet strán 459

Rozmer 145 x 207

Komlóšska čítanka

Békešská Čaba 2000

Počet strán 212

Rozmer 165 x 235

Jazyk v slovenčine a maďarčine

Konečne doma

Štefan Zelenák

Bratislava 2000

Počet strán 95

Rozmer 177 x 250

Koniec jazyka

Jozef Klátik

Báčsky Petrovec 2009

Počet strán 112

Rozmer 137 x 195

Konvalinky

Gregor Papuček

Vydavateľstvo ZORO, Budapešť 2003

Počet strán 148

Rozmer 139 x 198

 

Kovačický proces

Pavel Jonáš, Árpád Lobl, Ján Špringeľ

Kovačica-Pančevo 2002

Kovačica-Pančevo 2007

Počet strán 163 – 166 

Rozmer 148 x 206

 

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1.

Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 3.

Miroslav Kmeť

Ivan Krasko, Nadlak 2012

Ivan Krasko, Nadlak 2018

Počet strán 225 – 380

Rozmer 144 x 204

Kroky a stopy v kultúre a literatúre vojvodinských Slovákov

Samuel Boldocký

Báčsky Petrovec 2010

Počet strán 192

Rozmer 135 x 195

 

Kronika divadelnho ochotníctva v Starej Pazovej

Ľudmila Hurbanová

Nový Sad

Počet strán 157 

Rozmer 140 x 199

 

Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku

Anna Divičanová, Alexander Ján Tót, Alžbeta Uhrinová

Békešská Čaba 2006

Počet strán 543

Rozmer 165 x 235

Kultúrák találkozása

Krupa András, Eperjessy Ernó, Barna Gábor

Budapest, 1995

Počet strán 626

Rozmer 165 x 235

Jazyk v jazykoch maďarskom, anglickom a nemeckom

Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov

Etnikum Kiadó, Budapest 1998

Počet strán 253

Rozmer 167 x 236

Poznámka: dvojjazyčná, Zborník materiálov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v Budapešti v roku 1997 

 

Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike

Bratislava 2008

Počet strán 191

Rozmer 145 x 208

Poznámka: Zborník príspevkov z konferencie 25.-26 10. 2007 v Bratislave

Kulturologické etudy

Vladimír Valentík

Báčsky Petrovec 2009

Počet strán 152

Rozmer 137 x 195

Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku

Katarína Maruzsová Šebová

Ivan Krasko, Nadlak 2013

Počet strán 226

Rozmer 143 x 200

Kysáč 1773 – 2013

Vladimír Valentík

Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec 2013

Počet strán 861

Rozmer 170 x 242