Evidencia členov výboru „Spolku Slovákov z Bulharska“

Magda Antalíková
0903 602 144

Michal Jančík
02/4524 6478
0905 615 518

Katarína Koňariková, predsedníčka
0907 772 130
spolokssb@gmail.com

Štefan Červenák
02/6231 9490
0908 424 238

Anna Jánošíková (Trnava)
033/5502 701

Lýdia Kozmelová (Trnava)

Alžbeta Folťanová, pokladníčka
034/658 8447

Anna Koláriková, tajomníčka
02/4341 0075
0915 798 873

Anna Melichová

Pavel Hekel
02/6382 6602

Viera Komínková (Skalica)
034/6647 051

Darina Voleková (Trnava)
033/5636 406

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist