Jozef Kováč

Štefan Zelenák

Jozef Kováč

(1917 – 1971)


Z kňazov, ktorí medzi nami pôsobili pomerne krátko, sa vie o Jozefovi Kováčovi, rodákovi z Púchova, hádam najmenej. Slovákov – evanjelikov v Gornej Mitropoliji, Brašľanici a Podeme duchovne zaopatroval v rokoch II. Svetovej vojny a v prvých rokoch po jej skončení. A práve v tomto období, v čase prípravy a realizácie masového vysťahovania našich ľudí z Bulharska do vlasti svojich dedov a pradedov, zohral veľmi pozitívnu úlohu aj náš  „pán farár“ Misijná práca medzi našimi rodákmi bola jeho prvou významnou úlohou po promócii na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (počas vysokoškolského štúdia absolvoval jednoročný študijný pobyt v Lipsku).

 

Po ukončení vysokoškolského teologického vzdelania jeho prvým pôsobiskom sa stal cirkevný zbor v Gornej Mitropoliji s fíliami v Brašľanici a Podeme.

 

Vernou celoživotnou družkou mu bola manželka Anna, rod. Zacharová, narodená v Sučanoch. Mali tri deti: Zuzanu (1943), Jozefa (1945) a Ivetu (1954). „Náš pán farár“ zomrel 26.11.1971 v Hnúšti a je pochovaný v Hrachove.

 

No celý život „náš pán farár“ s láskou spomínal na svoje prvé kňažské pôsobenie medzi krajanmi v ďalekej „Bugárskej“. Rád sa rozpamätúval na cirkevníkov, mládež, nácviky piesní, no veľmi si cenil aj záujem ľudí o náboženstvo a cirkevný život.

 

Aj po skončení reemigrácie sa snažil udržiavať kontakty so svojimi bývalými cirkevníkmi (svedčí o tom aj návšteva v Hraběticiach).

 

Po ukončení misijnej práce medzi krajanmi v Bulharsku vrátil sa pán farár J. Kováč na Slovensko. Kňažské miesto dostal v Malých Zlievciach, kde podmienky na prácu boli veľmi zložité. K zboru patrila aj fília Zombor, duchovne veľmi aktívna. Žili tam potomkovia českých utečencov po bitke na Bielej hore.

 

Milí krajania, rodáci, vážení priatelia, milí čitatelia, aj tento „mikroprofil“ o farárovi Jozefovi Kováčovi prijmite ako  vyjadrenie našej úcty a vďaky človeku, ktorý svojou prácou, ľudským vzťahom k našim v Bulharsku zanechal za sebou dielo, ktoré ostáva v mysliach a spomienkach pamätníkov.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist