25.stretnutie krajanov

Anna Koláriková

SPOLOK  SLOVÁKOV  Z BULHARSKA

Vás všetkých pozýva aj tento rok na jubilejné XXV. stretnutie krajanov - Slovákov z Bulharska, ktoré sa uskutoční

12. októbra 2013 (sobota) o 13,00 hod
v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft Bratislava.

Veríme, že s kultúrnym programom, občerstvením, hudbou, tancom a tombolou strávime opäť jedno pekné sobotné popoludnie a večer,  ako to už býva v našich kruhoch zvykom. Potešíme sa Vašim darom v podobe koláčov a príspevkom do tomboly.


 

Poplatok v celkovej sume 12,- € (nájomné, občerstvenie, večera, hudba)

pošlite najneskôr do 04.10.2013 na adresu:

Ondrej Šproch, Koprivnická 15, 841 01 Bratislava,  č. t. 02/64287623

 


                                                                                                                                                                                                                                                       Štefan Červenák

                                                                                                              predseda výboru SSBStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist