Výlet do Budmeríc

Michal Jančík


Výbor Spolku Slovákov z Bulharska sa stretáva každý prvý pondelok v mesiaci, aby pripravil program na celý rok, odsledoval jeho plnenie a pod. Stalo sa už zvykom, že sa na sklonku školského roku stretnú jeho členovia aj s rodinnými príslušníkmi na spoločnom posedení. Aj keď si akciu členovia výboru financujú sami, berú to ako odmenu za ich celoročnú prácu. Akciu organizuje člen výboru, ktorý sa na túto úlohu podujme. Môžeme si takto pripomenúť stretnutia u Miška Jančíka v jeho autoškole, u Števa Červenáka v jeho záhradke ba dokonca kedysi dávno  aj u Žofky Mahovskej u nej v dome. Tento rok sa už po druhý raz zhostil tejto úlohy Palko Hekel a je treba povedať že veľmi dobre. Spolu s manželkou všetkým na ich chalupe v Budmericiach pripravili príjemné posedenie v ešte príjemnejšom prostredí. V ich prekrásnej, priam rajskej záhrade je čo obdivovať.

Niektorí využili príležitosť a navštívili aj Budmerický zámok, kde ich nadchol pekný park a samozrejme aj samotný zámok Aj keď dnes už takmer opustený, je ešte stále obdivuhodný. Stretnutiu žičilo počasie aj príjemná atmosféra.

Už v septembri sa členovia výboru stretnú na prvom spoločnom pracovnom stretnutí, aby začali pripravovať ďalšie stretnutie Slovákov z Bulharska, na ktoré sa vždy všetci tešíme.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist