Zájazd do Jevišovky

Michal jančík

Zájazd Jevišovka

Na pozvanie starostky obce Jevišovka pani Boženy Bošiakovej zorganizovalo  vedenie nášho spolku v poradí už tretí zájazd do tejto obce.

V Jevišovke žila kedysi početná komunita  Slovákov  z Dolnej zeme, konkrétne z Bulharska, keď sa po vojne v rámci reemigrácie vracali do vlasti. Prvý a najväčší transport prišiel do vtedajšieho Československa na Vianoce r.1949, ale nie na Slovensko, ako sa naši predkovia domnievali, ale na južnú Moravu, najmä do obcí Hrabjetice, Hevlín a najviac rodín bolo umiestnených práve v Jevišovke. Pre našich ľudí to bolo tak trochu sklamanie, lebo išli z Bulharska do starej vlasti, a tou je Slovensko. Aj keď sa im na južnej Morave nežilo zle, ľudia sú tam veľmi príjemní a milí, túžba po domove bola silná. Netrvalo dlho a postupne nastalo nové sťahovanie našich Slovákov na Slovensko, čo bol prvotný cieľ ich cesty. Smerovali do Skalice, Trnavy a Bratislavy. Nie však všetci, podaktorí na tomto území žijú dodnes v úplnej spokojnosti a zdá sa že sú na svoju obec primerane hrdí a právom.

Jevišovka je pekná a starostlivo spravovaná obec, je čo obdivovať. Preto bývalí jej obyvatelia  radi navštívia svojich príbuzných či priateľov, utužujú sa tak vzájomné vzťahy. Všetci účastníci zájazdu sa úprimne tešili a radosť nenarušilo ani nepriaznivé počasie.

Ďakujeme pani starostke a ostatným predstaviteľom obce Jevišovka za milé prívítanie, za program ktorý pre nás pripravili a za starostlivosť, ktorú nám venovali. Boli by sme radi, keby sme im pohostinstvo mohli vrátiť na niektorom z našich jesenných stretnutí.

Michal Jančík
člen výboru SSBStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist