XXIII. stretnutie krajanov

Anna Koláriková

SPOLOK SLOVÁKOV Z BULHARSKA
 
P O Z  V  Á N K A
 
Výbor spolku Slovákov z Bulharska  si Vás dovoľuje  srdečne pozvať na
XXIII. stretnutie krajanov - Slovákov z Bulharska,
ktoré sa uskutoční dňa 8. októbra 2011 (sobota) o 13,00 hod.
v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave.
 
Program: spoločenské posedenie, občerstvenie, večera, hudba, tanec, tombola
 
Poplatok v celkovej sume 10,- € (nájomné, občerstvenie, večera, hudba) pošlite najneskôr do 01.10.2011 na adresu:
Ondrej Šproch, Koprivnická 15, 841 01 Bratislava, č. t. 02/64287623
 
Potešia nás aj Vaše príspevky do tomboly a ochutnávky z „koláčov starých materí“
                                                                                                                                                                                                          Štefan Červenák
                                                                                              predseda výboru SSB


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist