Stretnutie v Mestskej knižnici 16.3.2011

Anna Koláriková

Združenie spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku 16.marca 2011 v priestoroch Mestskej knižnice otvorilo ďalší ročník podujatí venovaných Slovákom v zahraničí (tento cyklus prednášok prebieha nepretržite už od roku 2007). Hosťom stretnutia (16.3.2011) bol Ing. Marián Tkáč, PhD . Vo svojom vystúpení podal prítomným obšírnu informáciu o zámeroch vedenia Matice slovenskej (hlavne pokiaľ ide o starostlivosť MS o krajanov v zahraničí. Úvodné slovo predsedu MS ako aj následná diskusia reagovali na niektoré závažné otázky spojene s efektívnou prácou MS.
Ďalšie stretnutie krajanov bude 20.4.2011 o 16,30 hod. v priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave. Témou stretnutia bude slovenské vysťahovalectvo do USA (o pripravovanom podujatí vás budeme ešte podrobne informovať.)
 
                                                     Štefan Zelenák
predseda výboru
 Združenia spolkov dolnozemských Slovákov na   Slovensku


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist