XXII. stretnutie krajanov

Anna Koláriková

 

SPOLOK  SLOVÁKOV  Z BULHARSKA
             P  O Z  V  Á  N  K A

Výbor spolku Slovákov z Bulharska  si Vás dovoľuje  srdečne pozvať na
valné zhromaždenie  a XXII. stretnutie krajanov - Slovákov z Bulharska,
ktoré sa uskutočdňa 16. októbra 2010 (sobota) o 13,00 hod. v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave.

Program: spoločenské posedenie, hudba, tanec, tombola
Poplatok v celkovej sume 10,- € (nájomné, občerstvenie, večera, hudba) pošlite najneskôr do 01.10.2010 na adresu:
 
Ondrej Šproch, Koprivnická 15, 841 01 Bratislava,  č. t. 02/64287623

Potešia nás aj Vaše príspevky do tomboly a ochutnávky z „koláčov starých materí“

Keďže sa zároveň jedná aj o zasadnutie Valného zhromaždenia, budeme spoločne voliť členov výboru SSB ako aj predsedu Spolku. K jednotlivým kandidátom sa budete môcť vyjadriť prípadne navrhnúť iného. 

Môžete tak urobiť prostredníctvom našej stránky v časti "Komentáre k článku" alebo priamo na Valnom zhromaždení.

Kandidáti:
predseda: Štefan Červenák
Tajomníčka: Anna Koláriková
Pokladníčka a ekonómka: Betka Folťanová
Členovia: Štefan Zelenák, Michal Jančík, Ondrej Šproch, Martin Mikuláš, Ján Botík, Pavel Hekel, Juraj Ďuriš
za Trnavu: Darinka Voleková, a Anna Jánošíková
za Skalicu: Matej Kabzáni a Viera Komínková


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist