2%

Anna Koláriková

Vážení krajania, milí priatelia Spolku,

 

je začiatok roka 2010 a čas podávania daňových priznaní. Každý z Vás má  možnosť odviesť 2% z daní ľubovoľnej organizácii. Nás by veľmi potešilo, keby ste si vybrali práve Spolok Slovákov z Bulharska. Prísun finančných prostriedkov nám umožňuje ľahšie sa vysporiadať s výdavkami, ktoré má Spolok v súvislosti s vydávaním Ročeniek, ktorých bolo doteraz sedem, alebo s pripravovaním či už Stretnutia, alebo zájazdov, ktoré sme usporadúvali aj v predchádzajúcich rokoch a ktoré sa chystáme uskutočniť aj tento rok.  Vaše príspevky nám umožnili vydať aj CD s ľudovými piesňami, ktoré ste (sme) si spievali v Bulharsku a nadväzne sme usporiadali zájazd do Skalice, kde sme sa zúčastnili koncertu spojeného práve s vydaním tohto CD. Príspevok zo strany Spolku dovolí určiť ceny pre účastníkov jednotlivých podujatí čo najnižšie.

 

Za každý finančný príspevok Vám už teraz ĎAKUJEME

Príspevky poukazujte na:
Spolok Slovákov z Bulharska
sídlo: Nám. Hraničiarov 4/D, 851 03 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 30810396

 Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist