Prednáška o Márii Topoľskej

Anna Koláriková

Dňa 19. novembra 2009 sa bude konať v Mestskej knižnici na Kapucínskej  č.1 o 16,30 h. prednáška o významnej osobnosti pre Slovákov, ktorí žili v Bulharsku a na ktorú si dodnes s úctou spomínajú – o pani učiteľke Márii Topoľskej, ktorá by v tomto roku oslávila svoje  sté narodeniny. Medzi žiakmi v Gornej Mitropoliji pôsobila 11 rokov a svoju prácu chápala nie ako povinnosť, ale ako poslanie.

Odporúčame do pozornosti túto prednášku všetkým, ktorým meno Mária Topoľská veľa hovorí, aj tým, ktorí ju osobne nepoznali.

Svojím pútavým rozprávaním nám ju priblíži p. Štefan Zelenák.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist