6. ročník Dolnozemskej klbasiády

Anna Koláriková

ZDRUŽENIE SPOLKOV DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV

(Z BULHARSKA, MAĎARSKA A RUMUNSKA)

SPOLOK SLOVÁKOV Z JUHOSLÁVIE

N A     S L O V E N S K U

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na VI. Ročník „Dolnozemskej klbásiády“, ktorá sa bude konať v sobotu, 7.novembra 2009, počnúc od desiatej hodiny ráno, v priestoroch závodnej jedálne „SLOVNAFT“, (Vlčie hrdlo), v Bratislave.

Spoje: autobusy: 70, 74, 77, 78, zastávka „Vlčie hrdlo“, najlepšie a najpohodlnejšie – vlastné auto alebo taxík.

Prosíme Vás, oznámte túto informáciu aj Vašim známym a priateľom, ktorí by o naše podujatie prejavili záujem.

Všetky Vaše nápady sú vítané
Čakajú Vás viaceré prekvapenia.

Vstupné: zdarma; výstupné: (individuálne), podľa hrúbky a obsahu „buťelárou“.

Kontakty a iné informácie:  

Štefan Červenák                  tel. 02/6231 9490, mobil: 0908 424 238
Michal Hronec                      tel. 02/4333 2659, mobil: 0914 100 771
Pavel Rozkoš                       tel. 02/4552 5793, mobil: 0903 838 945
Samuel Jovankovič             tel. 02/4927 6303, mobil: 0904 286 489
                                                                                                                                                                                                              
 Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist