Memorandum k 60. výročiu návratu Slovákov do otcovskej vlasti

Anna Koláriková

Mať volá krajanom celého sveta

Dňa 17. júna 2008 si na pôde najstaršej národnej, vedeckej, kultúrnej a spoločenskej ustanovizne Slovákov celého sveta – Matice slovenskej v Bratislave, v objekte bývalej Slovenskej ligy (1926 – 1948), ktoré mali významný podiel na historickej akcii reemigrácie a repatriácie Slovákov do otcovskej vlasti v rokoch 1946 – 1950 pripomíname 60. výročie tejto udalosti v slovenskom národnom živote v 20. storočí.
Pri odhaľovaní pamätnej tabule na priečelí Matice slovenskej v Bratislave, pri vedeckom sympóziu a prezentácii publikácie Mať volá II. venovaných týmto udalostiam a súvislostiam máme pocit potreby z tohto miesta spoločne pozdraviť Vás, Slovenky a Slováci vo svete a ubezpečiť Vás, že spoločnými silami a organizovaným národným , kultúrnym a spoločenským životom vynakladáme snahu uchovávať si národnú pamäť a myseľ na všetkých Vás, ktorí žijete a podporujete slovenský národný život kdekoľvek vo svete.
Želáme si, aby sme si slovensko-slovenskú spolupatričnosť zachovali i naďalej a aby náš národ doma i vo svete prežíval úspešné chvíle aj celé 21. storočie.
Pozdravujeme Vás z pôdy matice slovenskej na Slovensku, z pôdy našich krajanských spolkov a združení a voláme spoločne: Dedičstvo i pamäť otcov zachovaj nám Pane!

Bratislava 17. júna 2008

v. r.
Stanislav Bajaník
riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej

v. r.
Samuel Jovankovič
predseda Spolku Slovákov z Juhoslávie (Srbsko)

v. r.
Michal Hronec
predseda Spolku Slovákov z Maďarska

v. r.
predseda Spolku Slovákov
z Rumunska

v. r.
Jozef Markuš
predseda Matice slovenskej

v. r.
Štefan Zelenák
predseda Združenia spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku

v. r.
Štefan Červenák
predseda Spolku Slovákov z Bulharska 

Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist