XX. stretnutie a valné zhromaždenie krajanov – Slovákov z Bulharska

Štefan Červenák, predseda výboru SSB

Pri príležitosti 60. výročia návratu Slovákov do vlasti si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na XX. stretnutie a valné zhromaždenie krajanov - Slovákov z Bulharska, ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2008 (sobota) o 13,00 hod. v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave.

Program: spoločenské posedenie, hudba, tanec, tombola

Poplatok v celkovej sume 250,- Sk (nájomné, občerstvenie, večera, hudba) pošlite najneskôr do 06.10.2008 na adresu:

Ondrej Šproch, Koprivnická 15, 841 01 Bratislava, č. t. 02/64287623

Potešia nás aj Vaše príspevky do tomboly a ochutnávky z „koláčov starých materí“

Na stretnutí bude k dispozícii nová Ročenka a CD s piesňami našich predkov


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist