60. výročie návratu Slovákov z Bulharska do vlasti

Anna Koláriková

Trnavský samosprávny kraj - Knižnica Juraja Fándlyho v TrnaveSpolok Slovákov z Bulharska a cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v.

Vás pozývajú na prednášku spojenú s besedou

60. výročie návratu Slovákov z Bulharska do vlasti

prednáša: Doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc.
predseda Spolku dolnozemských Slovákov

11. september 2008 o 17.00 Knižnica J. Fándlyho v Trnave – čitáreň
Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist