29.stretnutie krajanov - POZVÁNKA

Anna Koláriková

SPOLOK  SLOVÁKOV  Z BULHARSKA

P O Z V Á N K A

 
Výbor spolku Slovákov z Bulharska si Vás dovoľuje srdečne pozvať na
      29. stretnutie krajanov Slovákov z Bulharska,
ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2017 (sobota) o 13,00 hod.
v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave.

Program: spoločenské posedenie, hudba, tanec, tombola

Poplatok: 15,- € najneskôr do 5.10.2017 na adresu:

Ondrej Šproch, Koprivnická 15, 841 01 Bratislava, tel. 02 /64287623

Potešia nás aj Vaše príspevky do tomboly a ochutnávky ,,koláče starých materí"
             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                              Štefan Červenák               
                                                                                                                                                                         predseda výboru SSB 
        
                                       


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist