Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku

Anna Koláriková


Výbor Spolku Slovákov z Bulharska s potešením oznamuje svojim členom, krajanom a sympatizantom, že publikácia Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku je vydaná.

Za výdatnej pomoci Maroša Červenáka, ktorý inicioval a organizačne zabezpečoval žiadosť o poskytnutie prostriedkov  z Fondu na podporu umenia na vydanie tejto publikácie a húževnatej  práce Štefana Zelenáka, ktorý v takom krátkom termíne dokázal zozbierať a poskladať materiály, fotografie, písať, korigovať, opravovať a vôbec postarať sa o všetko potrebné, sa stalo nemožné: publikácia je na svete.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podielali na jej vydaní a autorom všetkých článkov.

Táto knižka je svojim obsahom veľmi zaujímavá a poučná najmä pre mladú generáciu a tí skôr narodení v nej nájdu aj kus svojho života.

Pri tejto príležitosti Spolok Slovákov z Bulharska zorganizuje  prezentáciu v Bratislave, Trnave a Skalici spojenú s kultúrnym programom a predajom. A pretoPOZÝVAME VÁS

na 1.prezentáciu publikácie

Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku,

ktorá bude 6.februára 2017 o 15,00 hod. v Posádkovom dome na Dulovom námestí v Bratislave.


 
Publikáciu si môžete zakúpiť na mieste. Predajná cena je 10,00 eur.
Tešíme sa na strretnutie s Vami aj na pútavé rozprávanie prednášajúcich.                                                                                                                                                                                Výbor Spolku Slovákov z Bulharska
 


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist