28.stretnutie krajanov

Anna Koláriková

SPOLOK  SLOVÁKOV  Z BULHARSKA

  

P  O Z  V  Á  N  K A

  

Výbor spolku Slovákov z Bulharska  si Vás dovoľuje  srdečne pozvať na

 Valné zhromaždenie spolku Slovákov z Bulharska

a

         28. stretnutie krajanov - Slovákov z Bulharska,

          ktoré sa uskutoční dňa

15. októbra 2016 (sobota) od 13,00 hod.

          v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave


 

Program: spoločenské posedenie, občerstvenie, večera, hudba, tanec, tombolaStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist