27.stretnutie krajanov

Anna Koláriková

SPOLOK   SLOVÁKOV   Z   BULHARSKA

  P  O  Z  V  Á  N  K  A

 Výbor spolku Slovákov z Bulharska  si Vás dovoľuje  srdečne pozvať na

 XXVII. stretnutie krajanov - Slovákov z Bulharska,

ktoré sa uskutoční dňa 10. októbra 2015 (sobota) od 13,00 hod.

 v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave

 

Program: spoločenské posedenie, občerstvenie, večera, hudba, tanec, tombola
Poplatok: 15,- €  (nájomné, občerstvenie, večera, hudba)
Termín: najneskôr do 30.9.2015

Účastnícky poplatok poslať  na adresu:
Ondrej Šproch, Koprivnická 15,  841 01 Bratislava,  č. tel.  02/64287623

Potešia nás aj Vaše príspevky do tomboly a ochutnávky z "koláčov starých materí"

                                                                                                                                                                                                                                                      Štefan Červenák

                                                                                                               predseda výboru SSBStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist