V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy 2%

Anna KolárikováV Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok : 2014

 

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Rodné číslo                                                           Dátum  narodenia

 

(vypĺňa sa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá  rodné číslo)

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priezvisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno

 

 

 

 

Titul pred menom / za priezviskom

 

03

 

 

 

04

 

 

05

 

/

 

 

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súpisné /orientačné číslo

 

06

 

 

 

 

07

 

 Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist