XXVI. stretnutie krajanov

Pavel Hekel

SPOLOK  SLOVÁKOV  Z BULHARSKA

  

P  O Z  V  Á  N  K A

  

Výbor spolku Slovákov z Bulharska  si Vás dovoľuje  srdečne pozvať na

 Valné zhromaždenie spolku Slovákov z Bulharska

a

         XXVI. stretnutie krajanov - Slovákov z Bulharska,

          ktoré sa uskutoční dňa

4. októbra 2014 (sobota) od 13,00 hod.

          v reštaurácii pri Dome obchodných činností Slovnaft v Bratislave


 

Program: spoločenské posedenie, občerstvenie, večera, hudba, tanec, tombola

 

Poplatok v celkovej sume 12,- € (nájomné, občerstvenie, večera, hudba)

pošlite najneskôr do 27.9.2014 na adresu:

Ondrej Šproch, Koprivnická 15, 841 01 Bratislava,  č. t. 02/64287623

 

Potešia nás aj Vaše príspevky do tomboly a ochutnávky z „koláčov starých materí“

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Štefan Červenák

                                                                                                              predseda výboru SSBStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist