zájazd Kremnica-Banská Bystrica-Hronsek

Anna KolárikováMilí priatelia

Spolok Slovákov z Bulharska pripravuje autobusový zájazd dňa 17.5.2014, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Trasa povedie z Bratislavy, cez Trnavu, Nitru, Žiar nad Hronom s prehliadkou Kremnice, Banskej Bystrice a Hronseka.

Odchod z Bratislavy: 6,30 hod.- Istropolis (Dom ROH)
Odchod z Trnavy:     7,15 hod.- železničná stanica
Účastnícky poplatik: 10,00 eur, platí sa v hotovosti pri odchode autobusu.

Kontakt pre prihlásenie:
Štefan Červenák   0908 42 42 38
Anna Koláriková   0915 79 88 73
Prečítajte si niečo o miestach, ktoré sa chystáme navštíviť.


KREMNICA

Kremnica patrí medzi stredoveké mestá. Bane bohaté na zlato a striebro, ktoré sa ťažilo už v 10. Storočí,  priťahovali pozornosť panovníkov.  Skutočný rozmach ťažby nastal až začiatkom 14. Storočia, kedy uhorský kráľ Karol Róber t Anjou udelil osade privilégia slobodnéhokráľovského bankého a minciarskeho mesta a založil tu mincovňu. Kremnické dukáty a florény patrili k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. Kremnica mala vedúce postavenie aj v zväze siedmich stredoslovenských banských miest. Najväčšia produkcia zlava v Uhorsku jej vyslúžila prívlastok „Zlatá“.

Je miestom narodenia Ladislava Chudíka, herca SND, ale aj napríklad Jozefa Pribilinca, atléta a olympijského víťaza v chôdzi na 20 km.

BANSKÁ BYSTRICA

Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako slobodnom kráľovskom meste pochádza z roku 1225 keď jej dal vtedajší uhorský kráľ Belo IV. práva na ťažbu surovín a takisto mestské práva. Ťažila sa hlavne meď, železo a striebro. Týmto krokom chcel prilákať hlavne remeselníkov z Rímskej ríše. Banská Bystrica sa vďaka prisťahovalcom rozvíjala. V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský obchod), ktorá prispela  k výraznému rozvoju baníctva, hutníctva i dopravy, ktorý zasiahol celú sféru stredovekého života.

Úspešný postup osmanských vojsk uhorským územím donútil v roku 1589  mesto opevniť, vznikli kamenné hradby. Banská Bystrica bola ako centrum protestanstva v spore s Maďarmi a Turkami a tiež aj so Svätou stolicou. 20. augusta 1620 bol v meste zvolený za protestantského uhorského kráľa vtedajší princ Gabriel Betlen. V roku 1720 v meste fungovalo 149 cechových dielní, v roku 1784 ich bolo 502 čím sa mesto stalo tretím najdôležitejším na Slovensku v cechovej produkcii.

Počet obyvateľov sa medzi rokmi 1857 až 1910 zvýšil z 5661 na 10 776. Boli postavené nové, významné budovy, ak o napríklad budova súdu, gymníáziá a pod.

V polovici 19. storočia sa Banská Bystrica za pôsobenia prvého predsedu Matice slovenskej strediskom snáh slovenských podnikateľov a inteligencie, rozvinulo sa slovenské školstvo a kultúra, ale silnejúca maďarizácia tieto tendencie potlačila. Celoslovenský význam malo pôsobenie tunajšieho gymnázia v 50. – 60. rokoch. Bolo jediným vyšším gymnáziom pre 5 slovenských žúp, vyučovacou rečou bola slovenčina, učil na ňom rad vynikajúcich slovenských a českých profesorov. V roku 1867 boli slovenskí a českí profesori prepustení a školstvo bolo pomaďarčené.

Pod politickým vedením Slovenskej národnej rady sa tu v roku 1944 vytvorilo Vojenské ústredie, vojenský orgán pre prípravu Slovenského národného povstania. Po vypuknutí SNP sa Banská Bystrica stala politickým, vojenským a administratívnym centrom povstaleckého Slovenska.

 

HRONSEK

Oblasť, v ktorej sa nachádza dnešná obec Hronsek, bola pôvodne kráľovským majetkom. Uhorský kráľ Belo IV ju daroval, za zásluhy v boji proti Tatárom, zvolenskému županovi Radunovi Oszlárovi. Táto darovacia listina je prvým písomným dokumentom o tejto oblasti.

Vodný hrad

Najstaršou dochovanou stavbou je vodný hrad z 15.storočia. V roku 1576  bol tento Rothovsko-Telekyovský hrad prestavaný a opevnený. Goticko-renesančná stavba mala pôvodne opevnenie tvorené obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou s padacím mostom. Za rákoczyovského stavovského povstania (1703-14) tu boli údajne razené mince. V kaštieli istý čas žil aj otec Juliany Korponayovej-Géczyovej (Levočská biela pani) Zsigmond Géczy.

Soósovsko-Géczyovský kaštieľ

Soosovsko-Géczyovský kaštieľ z r. 1775 a je postavený v barokovom slohu. V zámockej záhrade je stará, vyše 200 ročná, lipa a mohutný dub. Lipa je 25 m vysoká, obvod kmeňa v metrovej výške je takmer 500 cm a patrí medzi unikátne exempláre.

V zámockej záhrade je stará, vyše 200 ročná, lipa a mohutný dub. Lipa je 25 m vysoká, obvod kmeňa v metrovej výške je takmer 500 cm a patrí medzi unikátne exempláre. Na barokovom kaštieli je už vyše 70 rokov pravidelne obývané hniezdo bociana bieleho.

Kostol

Protestantské cirkevné obrady sa v Hronseku vykonávali do roku 1726 v miestnom renesančnom kaštieli. Keď už vyhradené priestory pre obyvateľov širokého okolia nepostačovali, bolo rozhodnuté o výstavbe nového kostola. V čase stavby artikulárnych chrámov habsburskí úradníci robili všetko pre to, aby ešte zmenšili trvácnosť protestantských cirkevných stavieb. Pre stavbu v Hronseku bolo vybrané miesto, kde bolo hronovisko. Všade na okolí boli močiare a v bezprostrednej blízkosti rieka Hron. Stavba napriek tomu nebola nikdy zatopená. Jednou z ďalších požiadaviek bolo, aby všetci návštevníci mali miesto na sedenie.Stavba kostola začala 23. Októbra 1725  a na jeseň 1726  bola dokončená. Meno autora projektu nie je známe. Kostol je postavený v tvare kríža. Stavba je  drevenej konštrukcie z masívneho dubového a smrekovcového dreva. Unikátne je použitie klasickej spojovacej techniky hlavných nosných prvkov, ktoré sú spájané. Celková kapacita kostola je 1 100 miest na sedenie. Do kostola vedie 5 vchodov. Po obvode kostola je 30 okien. Strecha je šindľová s tromi krížmi a kohútom - symbolom kresťanskej bdelosti. V blízkosti kostola je zvonica s rovnakou architektúrou, ktorá bola postavená súčasne s kostolom 1726.  Na nádvorí kostola sú tri staré lipy, ktoré boli vysadené pri vysviacke kostola.

 
Obrázok č. 1      trasa zájazdu
Obrázok č. 2      pohľad na Kremnicu
Obrázok č. 3      pomník SNP v Banskej Bystrici
Obrázok č. 4      Stará radnica v Banskej Bystrici
Obrázok č. 5      Evanjelický drevený kostol v  Hronseku
Obrázok č. 6      zvonicaStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist