Návšteva Slovákov z Argentíny

Ján Botík

                           NÁVŠTEVA KRAJANOV Z ARGENTÍNY

 

            Začiatkom marca pricestovali na Slovensko dve desiatky krajanov z Argentíny. Zoskupili sa spomedzi príslušníkov slovenských komunít a krajanských spolkov v Buenos Aires, Berisse, Resistencii, Saenz Peni a Castelli. Záštitu nad týmto zájazdom mal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčinnosti s viacerými ďalšími vecholnými inštitúciami Slovenska a jeho hlavného mesta. Iniciátorom a programovým manažérom tohto podujatia bol Mgr.Miroslav Bartoš zo Spoločnosti Ferdinanda Martinenga.

Popoludnie v Spolku Slovákov z Bulharska

            Dňa 2.marca 2013 uskutočnilo sa v Bratislave krajanské a rodácke stretnutie delegácie argentínskych Slovákov s predstaviteľmi Spolku Slovákov z Bulharska. Zástupcovia obidvoch krajanských skupín sa navzájom poinformovali o svojej činnosti. Stretnutie malo neformálny a napriek istej jazykovej bariére, spoločensky uvoľnený a priateľský priebeh. Bolo to dôstojné uvítanie argentínskych krajanov v krajine ich predkov.

Večer argentínskych Slovákov

            V nedeľu 3.marca 2013 pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislava a za účasti čelných predstaviteľov politického a kultúrneho života Slovenska, konal sa v Primaciálnom paláci Večer argentínskych Slovákov. V slávnostnom ovzduší, umocnenom umeleckým programom, hostia z Argentíny priblížili návštevníkom mozaiku historických osudov a vysťahovaleckého života v ich novej juhoamerickej domovine.

            Pri tejto príležitosti boli ocenení medailou Ferdinanda Martinenga pani Anna Satinová za dlhoročnú a záslužnú organizačnú prácu medzi Slovákmi v Argentíne, profesor Ján Botík za vedeckú publikáciu Slováci v argentínskom Chacu a folklórny súbor z Dúbravky za propagáciu slovenskej kultúry v Argentíne.

Exkurzia krajanov po Slovensku

            V dňoch 4. – 13. marca 2013 zorganizovala hostiteľská krajina argentínskym krajanom exkurziu po Slovensku. Na trase Bratislava – Šaštín – Bradlo – Valaská Belá – Bojnice – Čičmany – Martin – Oravský Podzámok – Tatry – Levoča – Spišské Podhradie – Prešov – Košice – Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica – Nitra – Bratislava zoznámili sa argentínski krajania s najvýznamnejšími prírodnými, krajinnými a kultúrnohistorickými pozoruhodnosťami Slovenska

Individuálny program

            Záverečný týždeň (14.-20.marca 2013) bol vyhradený na individuálny program hostí, počas ktorého mohli navštíviť rodiská a príbuzných svojich predkov v rôznych regiónoch Slovenska. Taktiež aj v Rumunsku (Nadlak) a Srbsku (Pivnica, Selenča). Niektorí sa vybrali aj do Ríma pozdraviť novozvoleného pápeža Františka, pochádzajúceho z Argentíny.

            V rámci individuálneho programu uskutočnilo sa aj prijatie niektorých účastníkov zájazdu z Argentíny na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej a. v. cirkvi a na Riaditeľsrve Studia Academica Slovaca pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Záver zájazdu

            V záverečný deň zájazdu Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal v hoteli Bôrik pre krajanov z Argentíny rozlúčkovú recepciu. Na nej naši hostia s hlbokým dojatím vyslovovali slová vďaky všetkým, ktorí sa zaslúžili o ich nezabudnuteľnú návštevu Slovenska

 

                                                                                                             Ján Botík

                                                                                       za výbor Spolku Slovákov z BulharskaStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist