Zajazd Jevišovka

Štefan Zelenák

V sobotu 28.5.2011 sa uskutočnilo 2.stretnutie obyvateľov Jevišovky a Slovákov - reemigrantov z Bulharska, ktorí sa v rokoch 1949/1950   usadili vo viacerých obciach na južnej M orave (Jevišovka, Hrabětice, Hevlín, Novosedly, Mušov...). Stretnutie sa uskutočnilo vďaka iniciatíve súčasného vedenia obce a prebehlo vo veľmi priateľskej a príjemnej atmosfére. K prítomným sa prihovorila starostka obce pani Božena Bošiaková, Michal Vago, bývalý najvyšší predstaviteľ obce a Štefan Červenák, predseda výboru Spolku Slovákov z Bulharska na Slovensku. V dramaturgicky premyslenom pásme detského folklóru, ktorý prítomným priblížili chlapci a dievčatá z folklórneho súboru Jarabáček z Drnholca pod vedením Bronislavy Šimčíkovej, deti boli hravé, na javisku doslova šantili, bolo vidieť , že si to užívajú, práve tak aj prítomní reagovali veľmi spontánne a na záver členov súboru odmenili búrlivým potleskom.

Po kultúrnom programe sa rozprúdila voľná zábava , tí starší si vymieňali spomienky, hľadali v pamäti aj tie zdanlivo drobné zážitky, ktoré v kontexte rozpomínaní nadobúdali nový , významný detail z prežitého detstva v Jevišovke a ďalších obciach v tomto prekrásnom kúte Moravy. Spomienky na detstvo osviežila aj prechádzka po nádherne upravenej obci, obdivovali udržiavané domy a navštívili aj s pietou a úctou žijúcich príkladne upravený cintorín s pamätníkom na počesť kedysi v obci žijúcich Chorvátov a Nemcov.
Aj najsrdečnejšie a úprimné stretnutia majú svoje zavŕšenie, a tak aj teraz prichodilo sa účastníkom zájazdu rozlúčiť s organizátormi, občanmi Jevišovky a pobrať sa na Slovensko, domov k svojím .
Účastníci zájazdu, členovia spolku SSzB aj touto cestou ďakujú organizátorom a obyvateľom obce za milé prijatie členov výboru nášho spolku na obecnom zastupiteľstve. Ďakujeme všetkým občanom Jevišovky, ktorí "priložili ruku k dielu". Aj 2.strtetnutie našich krajanov a obyvateľov Jevišovky stane sa súčasťou našich radostných a nezabudnuteľných zážitkov.
Do skorého videnia, priatelia
Štefan Zelenák


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist