Stretnutie krajanov v Trnave

PaedDr. Darina Voleková

Dňa 11. septembra 2008 pripravil Spolok Slovákov z Bulharska v spolupráci s knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave pri príležitosti 60. výročia repatriácie Slovákov z Bulharska do vlasti prednášku spojenú s besedou. Prednášal človek najkompetentnejší - Doc. PhDr. Štefan Zelenák, CSc. predseda Združenia spolkov dolnozemských Slovákov. Prednáška sa uskutočnila v rámci cyklu prednášok k dejinám Slovákov v zahraničí, ktoré zorganizovalo Združenie spolkov v Bratislave, v Skalici a najnovšie aj v Trnave.
K tejto akcii pripravili aktivistky Spolku Slovákov z Bulharska výstavné panely z materiálov - starých fotografií týkajúcich sa práve ľudí žijúcich v Trnave. Takmer každý z návštevníkov - pochádzajúcich z Bulharska mohol nájsť na fotografiách seba, príslušníkov svojej rodiny, alebo aspoň priateľov z detstva.
Riaditeľka knižnice pani Koleková privítala prítomných na spoločnom podujatí a vyjadrila potešenie zo vzájomnej spolupráce. Na stretnutí si cca 70 poslucháčov - väčšinou ľudí z radov reemigrantov, ktorí sa po skončení vojny vrátili do vlasti vypočuli od docenta Štefana Zelenáka veľmi stručný prehľad o ich živote v Bulharsku ako aj ich putovaní do vlasti, o lokalitách, v ktorých sa usadili a ich zaradenie do života na Slovensku, o vzdelanostnej úrovni, krátko o národnej kultúre, hospodárskom a sociálnom živote, náboženstve a jazyku. To bola časť zameraná na históriu.
Keďže život na dedine v Bulharsku sa úzko spájal s cirkvou a školou - najdôležitejšími osobami boli farár a učiteľ. Pri organizácii tohto stretnutia nezabudli organizátorky ani na tieto osoby. Učiteľa predstavovala so svojimi žiakmi z Gorkého ulice pani učiteľka Štegmanová. Krátky kultúrny program na úvod tejto akcie - ladený tiež v duchu ľudovej slovesnosti uviedli prítomných do príjemnej atmosféry. Niektorí sa už na začiatku pridali svojím tichým spevom ku skupinke detí. Veľký úspech mala básnička malého žiačika o rodnom meste Trnava.
Evanjelický farár pán Rastislav Hargaš sa zameral na súčasnosť. Pri príležitosti 60. výročia návratu Slovákov na Dolnú zem zorganizoval v máji zájazd na Dolnú zem. Navštívili Nadlak, Pitvaroš a ďalšie miesta, kde ešte zostali žijúci Slováci. Títo si aj udržujú svoj slovenský jazyk a kultúru. Účastníci tohto zájazdu sú ešte plní dojmov a pekných zážitkov.
Po prednáške sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej vystúpili so svojimi diskusnými príspevkami viacerí hostia - pani Anna Klátiková, páni Michal Topoľský, Michal Nosáľ, Michal Botík, Ján Klátik a pán Štefan Červenák - predseda Spolku Slovákov z Bulharska. Každý bol plný dojmov a spomienok. Mnohým sa pre vymedzený čas nedostal priestor, aby aj oni mohli vyjadriť svoje pocity a zážitky. Spomínali na svoje detstvo, cestu - príchod z Bulharska do Československej republiky, spolužitie v bulharských dedinách, v ktorých spolu žili, navštevovali slovenské školy, slovenské bohoslužby, svoje zvyky a obyčaje. Tak ako žili v Bulharsku koncentrovaní v troch slovenských dedinách a jednej českej, naspäť sa už spoločne nevrátili do jednej lokality, ale sa roztrúsili podľa možností, ktoré dostali k dispozícii po celej Československej republike.
Preto sa radi stretávajú na spoločných stretnutiach organizovaných raz v roku v Bratislave. Tieto stretnutia sú veľmi emotívne. Mnohí - väčšinou už sedemdesiatnici aj osemdesiatnici si aj poplačú od radosti, že sa opäť môžu vidieť, porozprávať sa a zaspomínať si na svoje detstvo aj mladosť.
Za médiá si prišiel vypočuť spomínanie týchto ľudí - už udomácnených medzi svojimi slovenskými spoluobčanmi redaktor slovenského rozhlasu PHDr. Martin Jurčo, ktorý využil „rozvyprávanosť ľudí“ a pripravil pre Slovenský rozhlas zaujímavú reláciu zameranú na návrat zahraničných Slovákov do vlasti.
Po oficiálnom ukončení zotrvali prítomní ešte dlhší čas pri koláčoch, ktoré napiekli viaceré členky Spolku Slovákov z Bulharska a pri poháriku vínka a pokračovali v spomínaní na zašlé časy.
Túto vydarenú akciu zabezpečovali členky Spolku za trnavskú časť – panie: Darina Voleková, Anna Jánošíková a Anna Klátiková.

Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist