Cesta za pomníkom

Štefan Červenák

Milí krajania, rodáci, dovoľte mi, aby som Vás oboznámil o dlhej ceste za pomníkom. Zrealizovať výstavbu pomníka, ktorého cieľom bolo zvečniť pamiatku padlých obyvateľov v najväčšej dedine Gornej Mitropolii trvalo niekoľko desaťročí. Ak. by som to chcel trocha zveličiť, tak by som povedal, že nakoniec sa stal malý zázrak.

V roku 2004 náš Spolok Slovákov z Bulharska žijúcich na Slovensku zorganizoval kultúrno-poznávací zájazd do našich rodných dedín a pri príležitosti 120. výročia príchodu Slovákov z dolnej zemi do Bulharska, kde sa usídlili. Cieľom zájazdu bolo navštíviť obce Gomu Mitropoliju, Podem, Brašlanicu a okresné mesto Pleven. Pri stretnutí s predstaviteľmi obecného úradu (kmetstva) v Gomej Mitropoliji nás starosta informoval, že výstavba pomníka začína byť reálna a požiadal náš spolok, aby podľa možnosti prispel finančnou čiastkou.

V Gomej Mitropoli padlo spolu 89 Bulharských a Slovenských obyvateľov, z toho 29 Slovákov v štyroch vojnách za slobodu a nezávislosť Bulharska. Náš spolok prisľúbil starostovi finančnú čiastku podľa možnosti. V Bulharsku vznikol iniciatívny výbor a obyvatelia Gomej Mitropolii vyzvali všetkých obyvateľov Bulharska na národnú zbierku a tak pomohli finančne pri výstavbe pomníka. V Bulharsku prispel finančnou čiastkou aj bulharský\' prezident, Mestský úrad v Dolnej Mitropolii, Obecný úrad v Gornej Mitropolii a bulharskí obyvatelia. Po návrate zo zájazdu náš spolok založil samostatný účet na výstavbu pomníku. Listom oslovil prezidenta SR, vládu SR, Úrad vlády pre zahraničných Slovákov, Maticu slovenskú a všetky parlamentné strany o finančnú čiastku na výstavbu pomníka v Bulharsku. Naše oslovenie nebolo prijaté s kladným pochopením, až na Maticu slovenskú, ktorá prispela čiastkou 20.000,- Sk. Ako prejav vďaky jej bol zaslaný ďakovný list. Ostatné príspevky na realizáciu pomníka sme vyzbierali od našich krajanov žijúcich na Slovensku, Morave a v Čechách, spolu čiastkou 28.000,- Sk. Nedá mi, aby som nespomenul pána Milana Príbeľu z Tmavý, ktorý prispel čiastkou 5.000,- Sk a poďakoval mu aj touto cestou. Vyzbieranú čiastku v sume 48.000,- Sk sme zaslali prostredníctvom banky do Bulharska na založený účet pre výstavbu pomníka.

Konečne nadišla dlho očakávaná chvíľa odhalenia pomníka. Náš spolok pri tejto príležitosti zorganizoval zájazd v dňoch 31.5. - 04.06.2007 o počte 37 krajanov zo Slovenska, Moravy a Čiech do Gomej Mitrololiji, Podemu a Plevenu. Odhalenie pomníka sa uskutočnilo dňa 02.06.2007 o 14,00 hod. v Gomej Mitrololiji. Odhalenie pomníka sa uskutočnilo na vysokej kultúrnej a vojenskej úrovni za účasti sekretára bulharského prezidenta, ktorý prečítal list od prezidenta BR. Ministerstvo vnútra uskutočnilo vojenský pochod s posádkovou hudbou, čestnou strážou, ktorá otvárala celý priebeh odhalenia pomníka. Odhalenia sa zúčastnil aj Mestský starosta Dolnej Mitropoliji, Gomej Mitropoliji, starostovia okolitých dedín. Za náš spolok som pozdravil, prítomných a poďakoval som sa všetkým, ktorí prispeli na výstavbu tohto pomníka, položil som veniec zo Slovenska na pomník a poklonil som sa 89 padlým hrdinom, z ktorých bolo 26 Slovákov.

 

Do Podemu nás pozvali 01.06.2007 predstavitelia Obecného úradu na kultúrny program pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice v Podeme. Pri príchode do Podemu na námestí pred kultúrnym domom nás osobne privítal a pozdravil starosta Podemu. Na kultúrnom programe vystúpilo veľa súborov z okolitých dedín. Program bol veľmi bohatý, pestrý a kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta. Pred programom sme navštívili opravený Evanjelický kostol, ktorý v súčasnosti slúži ako Pravoslávny, nakoľko je tam už málo žijúcich Slovákov.

Pri odchode a lúčení účastníkov nášho zájazdu z bulharskými obyvateľmi z Gornej Mitropolii som sa poďakoval za veľmi milé privítanie starostovi obce a všetkým obyvateľom za vrúcne prijatie, pohostenie, ubytovanie a kultúrny program.

Pri tejto príležitosti v mene nášho spolku som ich pozval na návštevu Slovenska na naše 19. stretnutie krajanov, ktoré sa uskutočnilo 06. 10. 2007 v Bratislave. Naše pozvanie s radosťou prijali a zorganizovali zájazd. Zájazdu sa zúčastnilo 45 osôb slovenskej a bulharskej národnosti.

Naše stretnutie obohatili s kultúrnym programom naši hostia, na ktorom vystúpil ich súbor a sólisti. Súbor zaspieval aj tri staré slovenské níesne, ktoré našich krajanov veľmi dodali a niektorí si aj poplakali. Nechýbali ani bulharské piesne a po vystúpení všetkých pozvali do ich veľmi obľúbeného tanca zvaného „choro\". Našich hostí prišiel pozdraviť aj bulharský veľvyslanec pôsobiaci na Slovensku.

Na spestrenie návštevy našich hostí, náš spolok zorganizoval prehliadku starého mesto s výkladom o histórii Bratislava.

krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. Naši hostia po príchode domov nám zaslali ďakovné listy a pozdravy od všetkých obyvateľov Gornej Mitrolpolii.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist