Klbasiáda 2017

Anna Koláriková

Milí priatelia
tohoročná klbasiáda sa niesla v znamení dobrej nálady, hudby, spevu ale hlavne rozvoniavajúcej klbásy, ktorú pre našich priaznivcov pripraivli spolky Slovákov z Juhoslávie, Rumunska, Maďarska a Bulharska. Už každoročne sa na toto podujatie teší veľa ľudí, členov našich spolkov, ich priatelia a sympatizanti. Sme tomu veľmi radi, lebo to je dôkaz, že Dolnozemská klbása si počas rokov vytvorila dobré meno a jej výroba sa už stala tradíciou. Zmyslom celej akcie nie je až natoľko konzumovať, ale ochutnávať, porovnávať výrobky jednotlivých družstiev ale hlavne pripomínať si tradíciu Slovákov z Dolnej zeme, stretnúť sa, proozprávať a zabaviť. Pred Vianocami je to milé posedenie.
Čo je však  najdôležitejšie je to, že toho roku naše družstvo v zložení manželia Kovačikovci, Darinka Voleková a Palko Hekeľ (Trnava)  získali pre náš spolok 1. miesto. Za celú tradíciu konania tohoto podujatia je to už po štvrtýkrát. Päťčlenná porota ich vyhodnotila ako najchutnejšie, a to z ôsmych družstiev, ktoré vytvorili jednotlivé spolky. Náš spolok postavil len jedno družstvo na rozdiel od ostatných, poniektorí mali aj 4 družstvá. A na to sme patrične hrdí.
Druhé a tretie miesto obdsadili družstvá Slovákov z Rumunska.

Ďakujeme všetkým priaznivcom za ich účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie v roku 2018.
a.ko


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist