29.stretnutie krajanov

Anna Koláriková

Už po 29. raz  sa stretli naši krajania na spoločnom podujatí 14. októbra 2017, ktoré sa nieslo ako oyčajne v duchu dobrej nálady.
Aj keď naše rady rednú, čo je prirodzený proces, každý rok pribúdajú nové tváre, a preto aj tentorok sme sa zišli v počte okolo 120 ľudí. Dovolím si povedať, že môžeme byť na tento stav hrdí a dať za pravdu predsedovi Spolku Slovákov z Rumunska p. Pavlovi Rozkošovi, ktorý vo svojom príhovore podotkol, že  "najmenší spolok zo všetkých dolnozemských spolkov si dokáže po toľké roky udržať tradíciu a stretávať sa v takom hojnom počte, čo im možno len závidieť". Ostaňme verní tejto tradícii aj do ďalších rokov.
Program obohatila tombola. Vyhodnotili sme aj turnaj TABLA a cenu za prvé miesto, putovný pohár, si prišla prevziať pani  Margita Kováčová, mimochodom už tretíkrát v poradí. Klobúk dole.
Veľmi si vážime, že pozvanie prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska, J.E. pani Yordanka Chobanova. Ďakujeme za prijaté pozvanie aj predsedovi Spolku Slovákov z Juhoslávie p. Jovankovičovi, už spomínanému Pavlovi Rozkošovi a ostatným hosťom. Ich záujem o naše stretnutie nás veľmi teší.
Dúfame, že nasledujúce, už 30. stretnutie bude rovnako úspešné ako tie predchádzajúce. Už teraz sa  naň tešíme.

ak
Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist