Návšteva v Skalici

Anna Koláriková


Návšteva v Skalici

Po úspešnej prezentácii najnovšej publikácie nášho Spolku s rozsiahlym názvom „Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku“, ktorá sa konala  v Bratislave, sa presunulo niekoľko členov Spolku do Skalice 8.júla, aby aj tam predstavili a odprezentovali túto významnú publikáciu.

Prítomní boli  predseda Spolku Slovákov z Bulharska Štefan Červenák,  členovia Michal Jančík, Ján Botík, Štefan Zelenák, Martin Mikuláš, Viera Komínková, Matej Kabzáni  evanjelický zborový farár zo Skalice ThDr. Petera Švehlu, ktorého prítomnosť si veľmi vážime a ostatní obyvatelia, priaznivci a krajania  zo Skalice, V úvode p. Zelenák priblížil prítomným  dôvod, prečo dielo vzniklo,  jeho dôležitosť nielen pre dolnozemských Slovákov,  ale pre všetkých, ktorým sa tento dokument dostane do rúk. Svoju prednášku zakončil citátom z publikácie: Udalosti, ku ktorým došlo po druhej svetovej vojne významne poznačili životné príbehy niekoľkých stotisíc ľudí. Išlo o príbehy s často nepríjemnými sprievodnými javmi. Boli to udalosti, ktoré boli vážnou skúškou nielen pre našich krajanov z Bulharska, ale aj ďalších krajín, záťažou často veľmi tvrdou a náročnou na psychiku, fyzicky namáhavou a často aj nepríjemnou, no naši ľudia opäť dokázali, že pracovitosť a úfnosť vo vlastné sily, nepoddajnosť nepriazni osudu, všetko vlastnosti zdedené po húževnatých a pracovitých predkoch, priniesli úrodu. Dokázali sme na novom a po novom obrodiť zem, zvládli sme nové a predtým nám neznáme remeslá, mnohí z nás nahliadli do bezodnej studnice poznania, vzdelania a kultúry. No nad všetkých a všetkými tróni pocit najsladší – SME DOMA.

Jeho pútavý a vysoko odborný  prednes  doplnil aj Ján Botík, ktorý vo svojej prednáške zarecitoval úryvok básne Milana Rúfusa Korene - Mať kdesi korene. Teda byť niečí. Patriť. Tak osudovo, neodvolateľne, že odchod znamenal by smrť. Vyjadril obdiv, ako sám povedal – že sme sa nerozplynuli ako voda v mori a túžba vrátiť sa späť do domoviny bola stále silnejšia. Diskusiu obohatili svojimi myšlienkami aj mnohí prítomní.

Veríme, že návšteva krajanov v Skalici splnila svoj účel, bola príjemná a poučná pre všetkých, ktorí sa tohoto  stretnutia zúčastnili.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist