Prezentácia publikácie v Trnave

Michal Jančík

 

Milí priatelia, krajania,

náš spolok, Spolok Slovákov z Bulharska, vydal v decembri 2016 už ôsmu ročenku pod názvom Kultúrno-spoločenské  aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku  a na Slovensku.

V týchto dňoch prebieha prezentácia tejto knihy v miestach kde žijú Slováci z Bulharska. Prvýkrát bola publikácia  predstavená záujemcom a zároveň pokrstená v Bratislave 6.3.2017.  Teraz nasledovala Trnava. Približne štyridsať záujemcov a našich krajanov sa zišlo na evanjelickej fare a za prítomnosti trnavského evanjelického kňaz, čo si veľmi ceníme,  publikáciu predstavili autori doc. Zelenák a prof. Botik. O veľkom záujme svedčilo aj  množstvo otázok kladených autorom.

Záverom sa žiada poďakovať evanjelickému kňazovi v Trnave p. Hargašovi  za ochotu prepožičať priestory fary na tento účel a v neposlednej miere aj organizátorkám tejto akcie Dr. D. Volekovej a A. Jánošíkovej.  Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist