prezentácia publikácie

Anna Koláriková

Prezentácia publikácie Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku

 

Naša komunita, členovia a priaznivci Spolku Slovákov z Bulharska sa dočkali vydania v poradí ôsmeho čísla ročenky, tentokrát v podobe publikácie pod názvom Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku.

Jej zrod bol neľahký a v krátkom termíne bolo potrebné zvládnuť celú prípravu, zozbierať materiály, vybrať správneho vydavateľa a pod. Pod vedením doc. Štefana Zelenáka sa toto všetko podarilo a jeho úsilie bolo korunované úspechom. Z veľkého množstva materiálu, ktorý zozbieral, fotografií, článkov a dokumentov zostrojil vrcholné dielo Spolku, ktoré je venované základnej charakteristike dolnozemských Slovákov usadenej  v Bulharsku od roku 1884 a ktorí sa po 2.svetovej vojne postupne vracali do vlasti.

Toto dielo nášho Spolku má veľkú historickú hodnotu najmä pre mladú generáciu ale aj pre tých, ktorí o tejto časti histórie ešte nepočuli.

Prezentácia publikácie sa uskutočnila 6.februára 2017 v Posádkovom dome na Dulovom námestí, kde sa zišlo okolo 50 ľudí.  Doc. Zelenák vo svojom príhovore oboznámil prítomných o tom, ako publikácia vznikala a hlavne dôvod celého projektu. Poďakoval všetkým, ktorí  svojimi príspevkami, článkami, fotografiami a dokumentmi prispeli k jej vydaniu a v neposlednom rade aj Fondu na podporu Umenia za jeho finančný príspevok, bez ktorého by publikácia nebola mohla uzrieť svetlo sveta. Slova sa ujal aj prof. Ján Botik, aby z historického hľadiska vysvetlil zámer publikácie.

Veľmi nás teší, že sme na prezentácii dokumentu Kultúrno-spoločenské aktivity Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku mohli vidieť a privítať hostí, ako boli prof. František Bielik, ktorý pôsobil v Ústave pre zahraničných Slovákov a bol profesorom  na Univerzite v Trnave, a páni  Jovankovič, Rozkoš a Hronec, predsedovia Spolkov Slovákov z Juhoslávie, Rumunska a Maďarska.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist