28.stretnutie Spolku a Valné zhroaždenie

Michal Jančík

Dvadsiate ôsme stretnutie Spolku Slovákov z Bulharska

 a 

Valné zhromaždenie

 

Naši krajania sa tak ako každý rok, stretli už dvadsiaty ôsmy raz na pravidelnej „stretávke“. Tento rok to bolo zároveň  aj Valné zhromaždenie, kde sa volil nový výbor a predseda.  Valné zhromaždenie prejavilo  plnú dôveru doterajšiemu výboru a predsedovi, ktorých  vo funkcii na ďalšie dva roky potvrdilo.

Stretnutie krajanov a Valné zhromaždenie moderoval p. Mikuláš.  Predseda Spolku p. Červenák vo svojom príhovore zhodnotil činnosť Spolku Slovákov z Bulharska za obdobie od posledného stretnutia. Vo svojom príhovore okrem iných aktivít nezabudol spomenúť dôležitú skutočnosť, totiž vydanie publikácie Kultúrno-spoločenské kontexty Slovákov žijúcich v Bulharsku a na Slovensku, ktorej finálna podoba je už na svete a odovzdaná do tlačiarne. Bez finančnej podpory Fondu na podporu Umenia, ktorú nám pomohol získať Maroš Červenák a bez práce editora, na ktorú sa podujal Štefan Zelenák, zakladateľ Spolku a jeho dlhoročný predseda, by s najväčšou pravdepodobnosťou publikácia nevznikla. Dielo je obohatené odbornými článkami, a podkladmi a článkami získanými od našich členov a množstvom historických fotografií. Za to všetkým patrí naša úprimná vďaka.

Hospodárka Betka Folťanová zase oboznámila prítomných o stave hospodárenia.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci z umeleckej školy pod vedením p. učiteľky Ugorovej. Tentokrát nás nezabávali tancom, ale slovenskými ľudovými piesňami, ktoré sa spievajú po celom Slovensku  od západu po východ.

Predseda Spolku Štefan Červenák odovzdal výherkyni hry TABLA  Margite Kováčovej putovný pohár, ktorý získala už po druhýkrát. Všetci jej k tomuto víťazstvu a úspechu  srdečne gratulujeme.

Naši krajania sa na stretnutia tešia. Po roku si majú vždy čo povedať, majú možnosť vidieť sa, porozprávať sa a  zabaviť. Inak tomu nebolo ani tento rok. Svedčí o tom plná sála, veselá nálada a zaplnený tanečný parket. A to je najväčšia motivácia pre to, aby sme sa aj na budúci rok posnažili a pripravili im ďalšie, už 29. stretnutie.

Výbor Spolku Slovákov z BulharskaStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist