Prezentácia knihy

Anna Koláriková

Medzi riadkami


Dňa 24.6.2016 sme sa zúčastnili na prezentácii novej knihy našej krajanky Katky Koňarikovej-Kolárikovej, ktorá vyšla v apríli t.r. vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.
Prezentácia sa uskutočnila v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici v Bratislave.

Zbierku poviedok uviedla literárna vedkyňa a spisovateľka prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. a celým programom nás sprevádzal Mgr. Roman Michelko, slovenský spisovateľ a publicista. Úryvok z knihy prečítala RNDr. Zuzana Országhová, PhD.


Katka Koňariková-Koláriková ešte ako študentka debutovala svojou básnickou zbierkou Hľadanie lásky, po ktorej nasledovala zbierka básní Motýle a maky. V súčasnosti sa venuje písaniu poviedok a svoju prvú prozaickú knižku s názvom Medzi riadkami nám práve dnes predstavila.

Program nám spestrila Katarína Vanáková hrou na violoncello.

Spolok Slovákov z Bulharska podporuje svoju mladú autorku a vo viacerých číslach  Ročeniek uverejnil jej básne a úryvky z prózy. Na jej literárnej ceste jej praje veľa slnečných dní.


Ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť mladú autorku aj napriek tomu, že panoval horúci tropický deň.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                šz


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist