Zájazd do Jevišovky

Michal Jančík


Dňa 21. mája 2016 sa na pozvanie starostky obce Jevišovka Boženy Bošiakovej uskutočnil v poradí už tretí zájazd do tejto obce. Záujem bol, ako vždy, veľký.  V tento deň zamierili na Moravu dva autobusy, jeden z Bratislavy a Trnavy a druhý zo Skalice. Cesta ubehla rýchlo aj počasie prialo, bolo príjemne teplo. V Jevišovke našich krajanov čakalo milé privítanie zo strany starostky ako aj ostatných obyvateľov. Vzájomné rozhovory známych nemali konca a pokračovali aj v sále, ktorá už bola pripravená pre svojich hostí. Starostka obce, pani Bošiaková oficiálne prijala členov výboru SSB a v sále potom predniesla príhovor venovaný všetkým hosťom. Prítomným sa prihovoril aj predseda Spolku Slovákov z Bulharska Štefan Červenák a bývalý starosta Jevišovky a náš krajan Michal Vago. Pri chutnom občerstvení a pripravenom programe sa všetci dobre cítili a pobavili. Na spestrenie bola pripravená aj tombola, do ktorej prvú cenu venoval náš Spolok. A na veľké pobavenie prítomných darčekový kôš vyhral Ondrej Šproch, a tak prvá cena putovala späť do Bratislavy. Niektorí sa vybrali aj na miestny cintorín a podaktorí jednotlivci prijali pozvanie aj do vínnej pivničky Michala Vagu, ktorý im ponúkol na ochutnanie svoje vína. Tí,  ktorí mali tú česť byť pritom ocenili ich kvalitu a odbornosť, s akou sa náš krajan venuje výrobe tohto čarovného moku.
V neskorých nočných hodinách sa všetci spokojne a šťastne vrátili do svojich domovov.


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist