27.stretnutie krajanov

Anna Koláriková

27.stretnutie krajanov

Aj v tomto roku, a to 10. októbra, sme sa  po dvadsiatysiedmy raz stretli s členmi aj  nečlenmi, sympatizantmi  i priatelľmi Spolku Slovákov z Bulharska. Potešili sme sa všetkým návštevníkom z Bratislavy, Moravy, Trnavy aj zo Skalice. Aj keď členov ubúda, už dávno by sme nezaplnili veľké sály tak, ako v prvých rokoch, ešte stále prekračujeme stovku v počte prítomných. Čo však neubúda je dobrá nálada a pri už osvedčenej kapele si vždy zatancujú mladí i starší.

Stretnutie odmoderoval Martin Mikuláš, ktorý privítal všetkých prítomných, čestných hostí, najmä predsedov ostatných spolkov dolnozemských Slovákov. Za všetky spolky pozdravila prítomných pani Anna Piláriková. Pozvanie prijala aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska, J.E. pani Margita Ganeva, ktorú máme tú česť privítať už piatykrát,  a ktorá sa prítomným prihovorila niekoľkými vetami. So svojím príspevkom vystúpil predseda spolku Štefan Červenák a oboznámil všetkých s celoročnou prácou Spolku a Betka Folťanová zase o hospodárení a finančnom stave Spolku.

Oživením bolo vystúpenie súboru pozostávajúceho z učiteľov bulharskej školy v Bratislave, ktorí predviedli rytmické bulharské ľudové tance.  Všetci prítomní povstávali zo svojich stoličiek a očami nestačili sledovať pohyb nôh tanečníkov. Podaktorí starší krajania nevydržali a pridali sa k tanečníkom a pripomenuli si tak časy svojej mladosti v Bulharsku.

Hudba a tanec sa striedali s vravou prítomných, ktorí v neskorých popoludňajších hodinách už sedeli za stolom v očakávaní losovania tomboly, ktorá tradične pozostáva s darov prinesených našimi zúčastnenými.

V závere by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k príprave tohto nášho podujatia ako aj za prinesené koláče, na ktorých si všetci výdatne pochutili.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist