13.ročník v hre TABLA

Anna Koláriková


V Posádkovom dome armádneho zboru Slovenskej republiky sa bojovalo

Všetci  vieme, že 14. február sa v posledných rokoch zapísal do nášho kalendára ako deň svätého Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných.

Podaktorí  vedia, že tento deň  v Bulharsku oslavujú trifon zarezan,  deň, kedy sa muži schádzajú  vo vinohrade, strihajú vínnu révu, potierajú ju vínom, potom sa stretnú v dome kráľa, ktorým je vinár s najlepšou úrodou a vínom v predchádzajúco roku. Kráľ a jeden z vybratých mužov sa musia opiť, aby bola aj v tomto roku bohatá úroda.

Pre nás je však najdôležitejšie,  že 14.február 2015 bol dňom ďalšieho turnaja v hre „TABLA“, ktorého sa už pravidelne zúčastňujú náruživí hráči, zvádzajú medzi sebou boj a snažia sa dostať do finále a obsadiť prvé miesto.

Turnaj sa uskutočnil v Posádkovom dome na Košickej ulici v Bratislave. Do turnaja sa zapojilo celkom jedenásť hráčov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. V skupinách hrali systémom každý s každým na dva víťazné zápasy.
V prvej skupina vyhral p. Mičuda st. a druhý skončil p. Kabzáni ml. V druhej skupina vyhral p. Sýkora a druhá skončila p. Mičudová.
V semifinále sa hralo na tri víťazné zápasy. Víťaz z prvej skupiny hral s druhým z druhej skupiny a naopak.

Po tom, ako minulý rok vyhral Palko Tichý, ktorý tým obhájil svoje prvenstvo z roku 2013 sa tentokrát stal už po druhýkrát víťazom Ján Sýkora. Zaujímavé bolo pozorovať finále tohto turnaja, kedy zohrávali navzájom medzi sebou boj manželia Mičudovci, kde  p. Mičudová porazila manžela v pomere 3:0 a hneď pri vedľajšom stole Ján Sýkora s mladých hráčom, vnukom nášho rodáka Mateja Kabzániho, Richard Kabzáni, ktorý sa turnaja zúčastnil po prvýkrát a s výsledkom 3:1 v prospech p. Sýkoru úspešne obsadil 3.miesto. Hru o 1. a 2.miesto odohrali súrodenci Ján Sýkora a Lidka Mičudová.

Aby sme si to zrekapitulovali:

1.miesto       Ján Sýkora

2.miesto       Lidka Mičudová

3.miesto       Richard Kabzáni

4.miesto       Domino Mičuda

Všetkých nás spája nielen záujem o túto orientálnu hru ale predovšetkým potešenie z toho, že spolu môžeme stráviť opäť jeden pekný sobotný deň. A keď sa vydarí aj počasie tak, ako tento rok, mráz a slniečko,  nikto nemôže ľutovať, že prišiel, ba ani ten nie, kto meral toľkú cestu zo Skalice alebo z Trnavy.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist