26.stretnutie krajanov

Michal Jančík

26. stretnutie Slovákov z Bulharska

Už po dvadsiatyšiesty raz usporiadal Spolok Slovákov z Bulharska stretnutie svojich krajanov. Slováci z Bulharska sa pravidelne stretávajú každý rok v októbri. Keďže sú roztrúsení po celom Slovensku, ba aj na Morave, na toto stretnutie sa vždy veľmi tešia. Tu si môžu zaspomínať na staré časy a sú radi, že sa po roku opäť vidia.

Stretnutie ako vždy otvoril náš moderátor Martin Mikuláš. V prvom rade privítal prítomných a hlavne hostí, ktorým poďakoval za ich účasť. Zdôraznil, že si ceníme  prítomnosť mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharska, J.E. pani Margarity Ganeve, ktorá už niekoľko rokov pravidelne navštevuje naše stretnutia. Po ňom sa ujal slova predseda spolku Štefan Červenák. Informoval prítomných o aktivitách nášho spolku a poďakoval výboru SSB za spoluprácu. Betka Folťanová oboznámila prítomných  o hospodárení a finančnom stave spolku. Radi sme si pozreli vystúpenie súboru Prvosienka, ktorý si pamätáme aj z minulého roka a ktorý zožal zaslúžený potlesk.

Keďže toto stretnutie bolo súčasne aj valným zhromaždením, prítomní krajania vo voľbách potvrdili pôvodný výbor na ďalšia dva roky. Staronový výbor si zvolil do svojho čela opäť Štefana Červenáka.

Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava a tombola. No a naši krajania sa baviť vedia. Štefan Červenák dokáže viesť náš spolok nie len pri práci, ale aj pri zábave.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist