Nášteva Gornej Mitropolije

Michal Jančík

V Bulharsku zneli slovenské piesne.

 

Pri príležitosti stotridsiateho výročia príchodu Slovákov do Bulharska, navštívili zástupcovia Spolku Slovákov z Bulharska Štefan Červenák, Michal Jančík, Pavol Červenák  a Ján Červenák  Gornu Mitropoliju, jednu z dedín v Bulharsku, kde žili Slováci.

Predseda SSB Štefan Červenák v mene nášho spolku a pani Dimitrina Mironova, predsedníčka tamojšieho kultúrneho strediska  položili kyticu kvetov k pamätníku padlých vo vojnách v Bulharsku, ktorých sa zúčastnili aj Slováci žijúci v Bulharsku. Na odhaľovanie pomníka si ešte živo pamätáme, na jeho realizáciu členovia SSB prispeli finančnou čiastkou a náš spolok usporiadal pri tejto príležitosti zájazd do Bulharska a viac ako 40 osôb zo Slovenska sa vydalo na miesta, kde sa narodili a prežili svoje detstvo. Po pietnom akte v klube kultúrneho strediska predniesli príhovor p.Štefan Červenák a starosta G. Mitropolije p. Vincislav Angelov. Nakoniec nasledoval kultúrny program, o ktorý sa postarala spevácka skupina pod vedením p.Canke Erenievovej. Večer usporiadali pre nás naši hostitelia posedenie, kde sme si zaspomínali na čas spoločne prežitý v Gornej Mitropoliji a za zvukov harmoniky p. Erenievovej, ktorej hudobné a spevácke podanie poznáme už z predchádzajúcich podujatí,  zneli bulharské a slovenské piesne.

Michal  Jančík, člen výboru SSBStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist